انجمن گفتگو استارتاپ های ایران بنقل از ایلنا :

رفیعی گفت: با اخذ نمایندگی از شرکت های فعال در زمینه آبکاری در کشورهای انگلستان ، آلمان ، ژاپن ، آمریکا و کانادا موجب ارتقاء کیفیت مواد اولیه آبکاری مصرفی در ایران شدیم.

______________________________
منبع: http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-546153