انجمن گفتگو استارتاپ های ایران بنقل از ایلنا:


وزیر ارتباطات از تجهیز همه استان‌ها به بالون بومی خبر داد.

______________________________
Reference :http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-570380