انجمن گفتگو استارتاپ های ایران بنقل از ایلنا:


جمهوری اسلامی ایران با صعود چهار رتبه‌ای به رتبه ۸۱‌ام جهان در شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات رسیده است.

______________________________
Reference :http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-570498