انجمن گفتگو استارتاپ های ایران بنقل از ایلنا:


با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مرتضی برابری به عنوان معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فضایی منصوب شد.

______________________________
Reference :http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-570876