انجمن گفتگو استارتاپ های ایران بنقل از ایلنا:


رییس سازمان فضایی ایران تدوین و تصویب برنامه 10 ساله حوزه فضایی کشور در شورای عالی فضایی را از برنامه های این سازمان دانست و گفت: دیتاهای تولید شده در سازمان فضایی ایران باید در خدمت توسعه شاخص های اقتصادی کشور باشد.

______________________________
Reference :http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-571821