انجمن گفتگو استارتاپ های ایران بنقل از ایلنا:


مدیرعامل شرکت ملی پست ایران گفت : بررسی و شناخت دقیق بازار و نیازهای مردم و مشتریان در کنار رقابت سازنده با اپراتورهای بخش خصوصی از مهمترین اولویت های شرکت ملی پست ایران است.

______________________________
Reference :http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-572263