انجمن گفتگو استارتاپ های ایران بنقل از ایلنا:


مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران گفت: برای حل مشکل آلودگی هوا با استارت آپ‌ها و بخش خصوصی تعامل انجام می‌شود و از ایده‌های استارت آپی استقبال می‌شود.

______________________________
Reference :http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-572303