انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از مجله شنبه :
سبک زندگی استارتاپی: نشانه‌های اختلالِ نقص توجه را بشناسید


تمرکز ندارید؟ فکرتان مدام از موضوعی به موضوع دیگر می‌پرد؟ نوشته‌هایتان پر از اشتباهات املایی و انشایی است؟ کارنامه رانندگی‌تان پر از تصادف‌های کوچک است؟ حافظه‌تان خوب کار نمی‌کند و موضوعات حساس و مهم کاری را فراموش می‌کنید؟ مشکلاتی که شاید تا امروز ساده از کنارشان می‌گذشتید، ممکن است نشانه دچار‌بودنتان به ADHA یا اختلال نقص توجه و تمرکز باشند ...


______________________________
ادامه در منبع : http://shanbemag.ir/%D8%B3%D8%A8%DA%...B3%DB%8C%D8%AF