انجمن گفتگو استارتاپ های ایران بنقل از ایلنا:


آذری جهرمی در دیدار با اعضای شورای دستیاران جوان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تحولات سریع حوزه فناوری و لزوم تغییرات متناسب با تحولات روز به‌ویژه تغییرات ساختاری در حوزه سازمانی و نیروی انسانی نقش دستیاران جوان را بسیار مهم دانست.

______________________________
Reference :http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-570403