انجمن گفتگو استارتاپ های ایران بنقل از ایلنا:


محدرضا بیدخام، سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: شایعات و اسامی درباره سکاندار جدید مخابرات مطرح شده است که تایید یا تکذیب نمی‌شود اما نکته مهم این است که هنوز جمع بندی برای فرد خاصی انجام نشده است.

______________________________
Reference :http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-571865