انجمن گفتگو استارتاپ های ایران بنقل از ایلنا :

حسینی خواه گفت: تولیدکنندگان بخش چرم در ترکیه از حمایت‌های دولت‌شان بهره مند می‌شوند که این استراتژی دولت ترکیه سبب رونق بخش چرم این کشور شده است ولی ما در ایران شاهد هیچ‌گونه حمایتی نیستیم.

______________________________
منبع: http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-536232