اخبار استارتاپ ها بنقل از سایت ایران استارتاپ نیوز :

استارتاپ نیوز: اولین دوره جامع تامین مالی و مدیریت مالی استارتاپها شامل چهار دوره تامین مالی و مدیریت مالی، تامین مالی کراودفاندینگ، طراحی سیستم شراکت استارتاپها و هلدینگها و دوره ارزشیابی و حسابداری داراییها از تاریخ چهارشنبه ۵ مهرماه جاری تا جمعه ۲۱ مهرماه برگزار می شود. به گزارش استارتاپ نیوز شرح و مباحث و […]
______________________________
منبع: http://www.irstartupnews.com/%d8%a8%...%d8%aa-%d9%85/