اخبار استارتاپ ها بنقل از سایت ایران استارتاپ نیوز :

استارتاپ نیوز – پرویز بابایی: همزمان با اغاز فعالیت تاکسی آنلاین اسنپ در قم ، سفرهای درون شهری توسط اسنپ از مرز ۷۰۰ هزار سفر در روز گذشت. به گزارش استارتاپ نیوز بر این اساس با ۱۵۰هزار راننده تحت پوشش روزانه حدود ۱٫۲ میلیارد تومان فروش و حداقل ۶۰۰ میلیون تومان سود خالص دارد .حداقل […]
______________________________
منبع: http://www.irstartupnews.com/%d8%af%...%d8%b1-%d8%b3/