انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از مجله شنبه :
کارمندان خوب‌تان را به شیوه بزرگان حفظ کنید


جای تعجب نیست که شرکت‌هایی که می‌توانند وفاداری و تعهد کارمندانشان را به دست آورند، سودآوری و بازدهی بیشتری دارند. تعامل ضعیف کارمندان درنهایت به ترک شغل، روحیه‌‌ پایین، خدمات ضعیف به مشتریان و حاشیه‌‌سود پایین‌تر منجر می‌شود. در این مطلب به تجربه‌های ارزشمند چند شرکت بزرگ رجوع کرده‌ایم که با به کارگیری تعامل مناسب با نیروی انسانی وفاداری و تعهد در آنها را تقویت کرده‌اند ...


______________________________
ادامه در منبع : http://shanbemag.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%...86%DB%8C%D8%AF