معماری: کریم رشید
موقعیت: Belgrade, Serbia
داروخانه ی اوزا دراویلیا در بلگراد صربستان را کریم رشید با طرح جدید فوتوریستی خود به پایان رسانده است. ظرافت بدن انسان و پروسه درمان آنچه است که معرف زیبایی و ایده اصلی طراحی وی بوده. دیوارهای سیال و اشکال ارگانیک و یا به بیانی دیگر انحنای گسترده از دیوارهای ساده و در عین حال قدرتمند طراحی داخلی بی نظیر این داروخانه را تکمیل کرده است. پیشخوان ساده ی داروخانه که بوسیله انحنای دیوار ها قاب شده است،به زیبایی و ایستایی تمام بالای سحح زمین معلق مانده است.
معماری-www.arel.ir