انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار بانک مرکزی جهت خرید یک مجموعه swimiming Roll مناقصه برگزار می‌کند. ضمانت‌نامه بانکی ارزی یا ریالی از بانک ایرانی بدون قید و شرط و قابل تمدید به نفع مناقصه‌گر به مبلغ ۱۸,۰۲۵ یورو یا ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار است. آخرین مهلت دریافت اسناد ۱۰ روز پس از […]
نوشته برگزاری مناقصه توسط کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار بانک مرکزی اولین بار در راه پرداخت پدیدار شد.
مطالب مرتبط

  1. مناقصه شرکت خدمات انفورماتیک برای واگذاری تجهیزات HP Server
  2. شرکت خدمات انفورماتیک، توسعه و انتقال مرکز تلفن آلکاتل را از طریق مناقصه واگذار می‌کند
  3. شاپرک «تأمین لایسنس تجهیزات امنیتی شبکه» را از طریق مناقصه واگذار می‌کند______________________________
ادامه در منبع : http://way2pay.ir/85570