انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از تی نیوز :

کسانی که اخبار حوادث را در ایران پیگیری می کنند، می دانند که یکی از مهمترین زمینه های وقوع جرم، وجود مسافرکش های شخصی در سطح شهر است. بسیاری از تجاوزات و قتل ها از طریق این شیوه حمل ونقل انجام شده و هم اکنون نیز می شود. این امر بدان معنا نیست که رانندگان مسافرکش های شخصی عموما مجرم و خلافکار هستند، اتفاقا برعکس افراد زحمتکشی هستند، ولی اگر از هر هزار نفر آنان تنها یک نفر خلافکار باشد، روزانه چندین مورد جرم و جنایت از طرف آنان به وقوع می پیوندد. در حقیقت مسافرکش های شخصی چنین رفتاری ندارند، بلکه این شیوه غیررسمی حمل ونقل است که زمینه را برای حضور مجرمان در این کار فراهم می کند. ولی متاسفانه تاکنون دیده نشده است که اعتراض جدی نسبت به این شیوه حمل ونقل شود، هرچند مطابق قانون نیز این کار تخلف محسوب می شود و باید متخلفان را جریمه کرد. چرا اعتراض نمی شود؟ به این علت که وضع اقتصادی مردم مناسب نیست و از چهار دهه پیش هر کسی که کاری نداشت یا درآمدش کم بود و می توانست خودرویی تهیه کند، وارد این شغل می شد و چرخ زندگی خود را می چرخاند، لذا مسئولان هم از آن استقبال می کردند، چون هم هزینه حمل ...
______________________________
ادامه در منبع : https://tnews.ir/news/b6da96429252.h...8%db%8c%db%8c/