انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از مجله شنبه :
بازاریابی نوین با رویکرد بازاریابی دیجیتال


همایش «بازاریابی نوین با رویکرد بازاریابی دیجیتالی» با هدف دسترسی به روش‌های شناخت ابعاد کاربردی بازاریابی دیجیتالی به منظور توسعه بازار هدف و افزایش فروش برگزار می‌شود...


______________________________
ادامه در منبع : http://shanbemag.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%...AA%D8%A7%D9%84