http://www.gugana.ir

آپتار یک نرم افزار تحویل میز کار است که به کاربر یک میز کار همراه با نرم افزار های مورد نیاز خود ارائه می دهد.در این حالت کاربر نیاز به نصب هیچ نرم افزار ی ندارد و تمامی نرم افزرا ها از طریق یک مرورگر تحویل می شود.به عنوان مثال می توان مجموعه افیس را به کاربر داد بدون نیاز به نصب از طریق مرورگر.