http://www.faranegar.com

شرکت درآمد پردازان فرانگر حدود ۶ ماه است که به عنوان هسته فناور در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی قزوین مستقر شده است و این افتخار را دارد که با بهره‌گیری از دانش تخصصی و نیروی متخصص و متعهد خود، اقدام به ارایه‌ی اولین سیستم داخلی مدیریت درآمد ایرلاین بپردازد. با توجه به بازار پویا و رقابتی که امروزه در صنعت هوایی وجود دارد، نیاز به سیستماتیک کردن تخصیص ظرفیت هواپیما به کلاس‌های نرخی و بهینه‌سازی قیمت‌گذاری بیش از پیش احساس می‌شود. سیستم مدیریت درآمد فرانگر (FRMS)به طور کلی دارای بخش‌های زیر است:
- پیش بینی تقاضا برای بازه های مختلف
- بهینه سازی تخصیص ظرفیت به کلاس‌های نرخی
- تحلیل قیمت‌های ایرلاین‌های رقیب و بهره گیری از هوش تجاری
- داشبورد اندازه‌گیری عملکرد و گزارش دهی

FRMS با ترکیب روش های نوین پیش بینی، متدهای پیشرفته داده کاوی، روش های مدرن تحلیل بازارهای رقابتی و تکنیک‌های بهینه سازی ارایه شده است.
FRMS با اتوماتیک کردن کنترل موجودی صندلی‌های ایرلاین و ارایه سیستم قیمت‌گذاری، ریزش درآمد ناشی از انجام این کارها به صورت غیرعلمی و دستی را از بین می برد