http://www.artsoogh.com

ایجاد پلتفرم کارآمد کسب و کار و فروشگاهی بر پایه علم ( اقتصاد دانش بنیان ) با سه هدف اصلی رشد کسب و کارهای خرد ، بهبود فرآیند مشتریان تولید کنندگان و خدمات رسان ها و کاهش قیمت مصرف کننده ( تبدیل نمودار لگاریتمی به خطی )
استارت آپ فوق در حال حاضر در زمینه بهبود کسب و کارها در زمینه صنایع دستی و دست ساز هنری مشغول به کار است و تاکنون بیش از 200 هنرمند پروفایل فروشگاهی خود را در این شبکه اجتماعی ایجاد کرده اند و هم اکنون در حال افزایش ظرفیت برای 1000 فروشگاه هستیم
لازم به ذکر است فاز اول این استارت آپ با تامین فروش منطقی برای این تعداد هنرمند به پایان رسیده و در فاز بعدی پروفایل های خدمات رسان از جمله بانک ها و ... اضافه خواهند شد که پس از آن تمامی کسب و کارها قادر به ارائه و بهره جویی از سرویس های این شبکه اجتماعی خواهند شد