باسلام، پلتفرم یک بازار اجتماعی است که دغدغه‌ش در نوردیدن تمام ساحت‌های کسب‌وکار ( از داد و ستد و تامین سرمایه گرفته تا بازار کار و مهارت) است.