http://www.ostad.tv


استاد تی وی فرصت برابر آموزش رایگان با کیفیت بالا را برای تمامی ایرانیان فراهم نموده است. استاد تی وی وب سایت و نرم افزاری است که تمامی حوزه های آموزشی را پوشش می دهد و اساتید و آموزشگاه ها می توانند در کانال اشتراک ویدئو خود، محتوی آموزشی منتشر نمایند و با پلن استاد تی وی کسب درآمد داشته باشند. تمامی اساتید و آموزش گاه ها پس از ثبت نام و ارسال درخواست گشایش کانال بررسی می شوند و در صورت تایید کارشناسان استاد تی وی یک کانال رایگان به آنها اختصاص می یابد