http://www.vidoal.comایده‌ی اولیه ویدوآل از سال ۸۷ با هدف تولید آموزش‌های ویدیویی جهت ارائه به دانشجویان رشته IT شکل گرفت و سپس در دو مرحله سه ساله، با استفاده از تجربیات افراد متخصص و مجرب و حمایت مردم تکامل یافت. ویدوآل نام تکامل یافته‌ی یک حرکت در جهت افزایش سطح دانش جامعه و پیشبرد اهداف آموزشی نوین است. ما با تکیه بر کادری مجرب و روحیه فعالیت گروهی، در فضایی دوستانه و صمیمی قدم در راهی نو گذاشته‌ایم تا مسیر حرکت شما عزیزان به سمت دانش و آموزش‌های مورد نیاز در بازار کار را هموار کنیم. ویدوآل با فراهم‌سازی زیرساخت تولید و ارائه دانش روز و آموزش‌های عمومی و تخصصی رایگان، تلاش می‌کند تا یک رفرنس قابل اعتماد و معتبر در سطح بین الملل ایجاد کرده و ردپایی ماندگار بر جای گذارد.