https://cakesaz.com

کیک ساز یک پلتفرم طراحی و سفارش برای خریداران کیک است. شما می توانید با ابزار های طراحی گرافیکی که در سایت تعبیه شده، کیک را از لحاظ مواد تشکیل دهنده، تزیینات و شکل و طراحی بسازید و طراحی شما مبتنی بر سفارش به قنادی ها برای تولید ارسال می شود و در زمان سررسید توسط خودرو برای شما حمل می شود.