http://www.avicennapp.com

بیماری های قلبی و دیابت در لیست کشنده ترین بیماری های جهان و تبعا ایران است. به طور کلی سلامت و فرهنگ پیشگیری ایران با دنیای مدرن و توسعه یافته فاصله بسیاری دارد. اما حل این مشکل تنها با استفاده از نرم افزار و یا فقط اکتفا به استفاده از دستگاه های پایش شخصی امکان پذیر نیست.
مجموعه اوِسیناپ ارائه دهنده خدمات در دو بستر نرم افزاری و سخت افزاری است که در بخش نرم افزار تاکید بر برنامه ریزی، مدیریت و نظارت بر وضع سلامتی ما خواهد بود و علاوه بر نرم افزار، دستگاه های مورد نیاز اندازه گیری پارامتر های تاثیر گذار در سالم زیستن ازجمله قند، چربی و فشار خون و... نیز فراهم شده و امکان ارتباط و همگام سازی دستگاه ها و نرم افزار توسط بلوتوث تعبیه شده است.
اوسیناپ در بستر نرم افزاری، برای پاسخگویی به نیاز های مختلف، پلتفرم های متفاوتی عرضه می کند، ازجمله پلتفرم مراقبت شخصی، مدیریت بیماران برای پزشک و بیمارستان ها و نظارت بر وضع سلامت برای سازمان های تامین اجتماعی و شرکت ها .

سرویس مراقبت شخصی ( راه کار نوین سالم بودن )
امکانات :
بسته دستگاه ها که شامل دستگاه فشار و همچنین دستگاه قند و چربی خون است.
امکان ارتباط بلوتوثی با نرم افزار برای دیگر دستگاه های دارای بلوتوث.
تعیین تیم مراقبت شخصی شامل پزشک شخصی و افراد خانواده
مدیریت وضع سلامت فرد توسط نرم افزار با اعلان و راهنمایی های هوشمندانه
پشتیبانی نوار های مصرفی (استرایپ) با تولید نوار در داخل کشور
اوسیناپ با داشتن اطلاعات اولیه و سوابق آزمایش های شما که توسط دستگاه به نرم افزار منتقل میشود. راه های داشتن زندگی بهتر و سالم تر را به شما نشان داده و بیماری های شما را پیش بینی کرده و به اطلاعتان می رساند و در صورت ضرورت هشدار هایی به تیم مراقبتی ارسال می کند.. همچنین می توانید با مطالعه اخبار پزشکی آگاهی خود را در زمینه سلامت افزایش دهید. همه این عوامل باعث کاهش هزینه های آزمایشگاهی و درمانی خواهد شد.

سرویس مدیریت بیماران برای کلینیک ها ( ارتباط فعال و تسهیل دسترسی به پرونده پزشکی افراد )
امکانات:
دسترسی به پرونده بیماران تحت نظر
سوابق مراجعه به مراکز درمانی
نتایج آخرین آزمایش ها و آمار فعالیت ها و... که توسط دستگاه ها ثبت شده
امکان برقراری ارتباط با بیمار در صورت نیاز
بررسی کل بیماران تحت نظر و وضع کلی سلامت آن ها در یک نمای کلی
این سرویس با مصور سازی و بررسی وضع بیماران و مراجعه کنندگان حتی در زمانی که بیرون از مراکز درمانی و به دور از پزشک هستند، دید گسترده ای به بیمارستان و یا پزشک ارائه داده و مدیریت و برنامه ریزی برای مراجعه کنندگان را تسهیل می کند. همچنین امکان پایش و برقراری ارتباط به منظور اطلاع رسانی را برای پزشک و مرکز درمانی فراهم می آورد.

سرویس نظارتی برای سازمان های تامین اجتماعی و وزارت بهداشت ( نظارت، مدیریت و برنامه ریزی درست برای مناطق و رده های سنی و... )
امکانات:
تفکیک بیماران و مستعدین بیماری با توجه به سن، بیماری
پایش آنلاین بیماری ها در مناطق مختلف جغرافیایی و برنامه ریزی کلان سلامت
امکان بررسی نمودار های تاریخچه فعالیت و بیماری های اشخاص، جغرافیا در طول زمان
سوابق آزمایش ها و پرونده ها و دارو های مصرفی افراد
میزان مراجعه به مراکز مشاوره و پزشکی
میزان استفاده از دستگاه ها و نرم افزار به عنوان نمادی از اهمیت سلامت برای افراد
با استفاده این بسته توسط مردم هزینه های درمان و در نتیجه خسارت بیمه های درمانی کاهش چشم گیری پیدا خواهد کرد که این موضوع با توجه به هزینه چند برابری درمان عوارض بیماری ها نسبت به پیشگیری از آن عوارض واضح به نظر می رسد. در این بخش با توجه به ابعاد گسترده ارگان ها، می توان تمهیداتی با توجه به نیاز این ارگان ها، در خدمات اوسیناپ اندیشید تا خدمات برای آن ها کاملا کاربردی و مناسب باشد.