http://www.bsnlab.com

این شرکت قصد دارد با بهره گیری از علوم مختلف و تلفیق آنها با خلاقیقت ، راهکارها و تجهیزات کاربردی بیافریند تا علاوه بر رفع نیاز های منقاضیان لذت طراحی و خلق تجهیزاتی نوین نیز نسیب ما گردد. از این رو این شرکت آمادگی دارد ایده های منطقی شما را به حقیقت تبدیل کند.