انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از نوپانا :

داشتن یک کار جانبی می‌تواند باعث افزایش درآمد و پیشرفت شخصی شود؛ اما موفقیت در شغل جانبی نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و هدف‌گذاری مناسب است.

______________________________
ادامه در منبع : http://nopana.ir/post/1917/چگونه-میا...ر-کنیم؟