انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از تی نیوز :

این روزها بازار کسب وکارهای استارت آپی بسیار داغ است و باعث شده بسیاری از جوانانی که از نظر فنی کمینه توانایی هایی دارند، در این قدم پای بگذارند.
______________________________
ادامه در منبع : https://tnews.ir/news/eec496194135.h...-%d8%af%d8%b1/