http://codepen.ir

با توجه به رشد روزافزون نیاز جوامع امروزی به بسترهای تحت وب و رشد کسب و کارهای آنلاین، برون سپاری یکی از روش های نوین و کارآمد برای اجرای طرح های مختلف است. سامانه برون سپاری کدپن با در نظر گرفتن تمامی جنبه های احتمالی مورد نیاز در برون سپاری، کامل ترین سیستم برون سپاری فارسی را مهیا ساخته است. ما در کدپن با از میان برداشتن مرزهای فیزیکی بین کارفرمایان و پیمانکاران و رفع دغدغه های ایشان در امور مسایل حقوقی و مالی، فعالیت های اقتصادی، علمی و عملی را تسهیل می کنیم. پیمانکاران می توانند از طریق مشارکت در تولید محتوا، نگارش مقاله، فعالیت در انجمن پرسش و پاسخ و دریافت تاییدیه از سایرین، ضمن ارتقای سطح کیفی فعالیت های خود، موجب گسترش محتوای علمی در وب فارسی شوند و بدینوسیله در کنار فعالیت های اقتصادی انگیزه فعالیت های علمی نیز بیشتر خواهد بود.