http://www.rataloyalty.com

مقاله راتا لویالتی در تابستان ۱۳۹۵ در کنفرانس برلین ارائه شفاهی دریافت نمود. هم اکنون راتا لویالتی یک نرم افزار باشگاه مشتریان تحت وب است که تمامی کسب و کارها می توانند با اشتراک در آن از مزایای نرم افزار جهت ایجاد حس وفاداری مشتریان خود استفاده نمایند. مشتریان در این نرم افزار از طریق شماره مشتری افزوده می شوند و برای آنها یک کارت صادر می شود. تمامی فعالیت های مشتری پس از خرید از یک فروشگاه یا فروشگاه های زنجیره ای با کشیدن کارت مخصوص به مشتری به سیستم باشگاه مشتریان راتا افزوده میشود. در این سیستم مشتری بر اساس سیاست های مختلف که به صورت کاملا داینامیک از سوی کسب و کار ایجاد شده، امتیاز دریافت کرده و ارتقاء درجه می گیرد. جدا از این فرآیند مشتری با هر بار خرید از سیستم ووچر دریافت کرده و می تواند جایزه دریافت کند. این سیستم امکانات فراوانی دارد و کسب و کارها با استفاده از آن می توانند مشتریان وفاداری را خلق نمایند.