انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از تی نیوز :

کسب وکارهای نوین که این روزها باوجود تقابل با طیف سنتی با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند، با گام های آهسته و پیوسته درحال افزایش ضریب نفوذ خود در میان حوزه های مختلفی همچون خدمات و تکنولوژی هستند. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، توسعه شیوه های نوین کسب وکار درحالی موردتوجه تصمیم سازان کشور قرار گرفته است که نوک پیکان مشکلات این طیف تازه نفس، خلأ قانون های متناسب با این کسب وکارها را نشانه گرفته؛ سرعت گیرهای قانونی که به باور تحلیلگران شتاب عبور از اقتصاد سنتی به اقتصاد نوین را با چالش جدی مواجه کرده است. اما عرصه تنگ حضور استارت آپ ها در اقتصاد ایران در نشستی با دفاع تمام قد معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری همراه شد؛ به طوری که سورنا ستاری در نشست «صبحانه کاری اعضا و هیات رئیسه اتاق ایران» با رویکرد دفاعی از کسب وکارهای نوین از ایجاد تغییر در اقتصاد سنتی ایران از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم سخن به میان آورد. تغییراتی که از دیدگاه وی باتوجه به شکل گیری برخی مسائل از جمله «فرار مغزها» ذهن متولیان اقتصادی دولت را به خود مشغول کرده است. موارد مطرح شده از سوی ستاری که برای ...
______________________________
ادامه در منبع : https://tnews.ir/news/5bab96235597.h...-%d9%87%d8%a7/