انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از تی نیوز :

اخبار فلزات: محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در گفت وگو با اخبار فلزات در خصوص ورود استارت آپ ها و نقش آن در حوزه معدن و صنایع معدنی گفت: کشور ما باید تجربیات جهانی در هر مسیری را برای خود استفاده کند. نگاه معدنکاران در کشور ما باید از سنتی به مدرن و نوآوری های جدید تغییر یابد و نگاه ها در تمامی مراحل معدنکاری و حتی در واگذاری ها نیز نوآورانه باشد.
______________________________
ادامه در منبع : https://tnews.ir/news/a84399777140.h...d%d9%88%d9%84/