انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از نوپانا :

خودمحوری یکی از اشتباهات بزرگ راهبری کسب‌وکار است که باعث می‌شود برآورده کردن خواسته‌های شخصی، به اهداف اصلی تیم ارجحیت پیدا کند.

______________________________
ادامه در منبع : http://nopana.ir/post/2314/از-تله‌-خ...ها-شوید