انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از نوپانا :

اینکه نتیجه نهایی یک شکست چه باشد، تا حد زیادی به خود شما بستگی دارد. برخی شکست‌ها می‌توانند مقدمه پیروزی‌های بزرگ آتی باشند.

______________________________
ادامه در منبع : http://nopana.ir/post/1902/شکست-را-م...زی-کنید