نیما فیض گستر-تحلیلگر بازار درحوزه پرداخت الکترونیکی مشرق زمین همواره در افسانه ها مامن اسرار و شگفتی ها بوده است. سرزمینی پر از سحر، جادو و کیمیاگری. اما این بار نه در افسانه ها بلکه در واقعیت، شگفتی هایی بسیار نمایان شده است.
صنعت پرداخت الکترونیکی ایران از ابتدا به طور افسانه واری مملو از این شگفتی ها و جادوها بوده است. از مدل های کارمزدی که در هیچ نقطه از کره زمین مانندی ندارند، تا درآمد نجومی سوئیچ های نظارتی. حال این صنعت پر از شگفتی، ورد تازه ای خوانده است و جادویی جدید نشان داه، آن هم جادوی کارت به کارت.
جادوی اصلی اینجاست که آیا ابزار کارتخوان برای انتقال وجه به مراتب از اپلیکیشن موبایلی امن تر نبود؟!
در سالهای اولیه ظهور شاپرک، این شرکت با هدف جلوگیری از انجام فعالیت های بانکی در ابزارهای پرداخت الکترونیکی، به شدت با قابلیت انتقال وجه بر روی پایانه های فروش مخالفت کرد و شرکت هایی که آن زمان این قابلیت را داشتند مشمول جرائم سنگین نمود. تا اینجا همه چیز منطقی بود. کارت به کارت یا همان انتقال وجه فعالیتی بانکی است و ربطی به ابزارهای پرداخت ندارد. این قانونمندی چند ماه پیش نیز دوباره حاکم شد و جلوی انتقال وجه از طریق اپلیکیشن ها پرداخت را گرفت اما به یکباره جادوی همیشگی صنعت پرداخت ایران به کار افتاد و ظرف چند ماه تخلف پیشین به قانون روز بدل گشت! و قانون کارت به کارت ابلاغ شد و شرکت قانون شکن دیروزی این بار به عنوان شرکت قانون مدار و پیشگام! قابلیت قبلی را فعال نمود و دوباره علم کیمیاگری مشرق زمینان را به رخ همگان کشید. جادوی اصلی اینجاست که آیا ابزار کارتخوان برای انتقال وجه به مراتب از اپلیکیشن موبایلی امن تر نبود؟! اگر انتقال وجه در ابزارهای پرداخت حرام بود چطور به یکباره حلال شد؟! آیا از شرکت هایی که دیروز بابت این قابلیت جریمه شده بودند، به عنوان پیشگامان قانونمداری امروز تقدیری به عمل خواهد آمد؟ همین چند ماه پیش مشکل پرداخت از طریق کدهای دستوری با جادوی سامانه پیوند حل شد باید دید این بار این مشکل با چه جادویی حل شده است؟چگونه تخلف به قانون تبدیل می شود؟