اگر از کسانی هستید که به باج افزار «گریه» آلوده شده اید،خبر خوبی برایتان داریم. هم اینک،ابزار رمزگشایی از این باج افزار منتشر شده است و دیگر نیاز نیست که قربانیان برای بازیابی پرونده های خود به مهاجمان باج پرداخت کنند. پژوهشگر فرانسوی به نام «آدرین گیونت» روشی یافته است که می توان از آن روش برای دستیابی به کلیدهای رمزگشایی باج افزار «گریه» سود برد. گفتنی است که این ابزار روی سامانه عامل های ویندوز ایکس پی،ویندوز ویستا، سرور ویندوز ۲۰۰۳ و ۲۰۰۸ کار می کند. در رمزنگاری توسط باج افزار «گریه» با استفاده از اعداد اول، جفت کلیدهای عمومی و خصوصی برای رمزنگاری و رمزگشایی پرونده ها روی سامانه قربانی تولید می شود. باج افزار برای اینکه از دسترسی قربانی به کلید خصوصی و رمزگشایی پرونده ها جلوگیری کند،به طور کلی کلید خصوصی را از روی سامانه قربانی پاک می کند؛ هرچند که باج افزار کلید خصوصی را از روی سامانۀ قربانی پاک می کند ولی اعداد اولی که برای تولید کلیدها به کار رفته اند، روی حافظه سامانه باقی می ماند. با توجه به این مسئله، گیونت توانست ابزار رمزگشایی برای این باج افزار را با نام "WannaKey" ارائه دهد.

ابزار رمزگشایی برای باج افزار گریه