به گزارش روابط عمومی فینووا،روز سه شنبه 26 اردیبهشت ماه،جلسه‌ای با حضور ریاست دانشکده مهندسی کامپیوتر و مدیران مراکز صنعت مالی کشور از جمله مدیر عامل شرکت ارتباط فردا و مدیر مرکز فینووا با هدف توسعه همکاری دانشگاه و صنعت در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد. در این جلسه بر توانمندی‌های موجود در دانشگاه از جمله حضور تیم‌های فعال فینتک از یک سو و ظرفیت‌های بانک‌ها و شرکت‌های مالی از سوی دیگر تاکید شد. هدف از ایجاد مرکز پژوهشی فناوری‌های مالی امیرکبیر،ایجاد فضایی متمرکز بر حوزه مالی برای آموزش،تحقیقات و کارآفرینی است تا با همکاری بخش‌های صنعتی و مالی،رویدادهای مهمی را در حوزه فینتک برگزار و فرصت توسعه استارتاپ‌ها را در این بخش فراهم نماید. مدیرعامل شرکت ارتباط فردا به عنوان یکی از نمایندگان حوزه مالی کشور بر توانمندی‌های این شرکت و مرکز فینووا جهت همکاری با دانشگاه اشاره نمود. مرکز فینووا به عنوان یک شتابدهنده،در راستای حمایت از کارآفرینی و کسب‌وکار فناورانه،فضای کار اشتراکی را با امکانات مناسبی در اختیار استارتاپ‌های فعال قرار می‌دهد. این شتابدهنده در تلاش است تا با استفاده از تمام ظرفیت‌های خود از جمله سرمایه‌گذاری، زمینه رشد و توسعه استارتاپ‌های حوزه فینتک را فراهم نماید. در پایان جلسه تعدادی از دانشجویان و نخبگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر به تشریح ایده‌های کسب و کار خود در حوزه فینتک پرداختند.

مرکز پژوهشی فناوری های مالی دانشگاه امیرکبیر راه اندازی شد