پیمان سنایی؛ عضوهیئت مدیره شرکت تاتا
فناوری های دیجیتالی بسرعت در دنیا درحال گسترش بوده و از همین سو چهره زندگی مردم در حال تغییر و تحول بوده ، چگونگی ارتباطات با دوستان و آشنایان ، مطالعه اخبار و جستجوی شغل به عنوان بخش هایی از وجوه زندگی تغییر کرده است.

در این میان با ورود به انقلاب صنعتی چهارم و اقتصاد دیجیتال سرعت تغییر و تحولات شتاب بیشتری به خود گرفته است و حوزه های مالی واقتصاد را تحت تاثیر خود قرار داده است و پدیده های جدیدی چون اکوسیستم دیجیتالی توانایی و تاثیر خود را بر سایر عرصه ها به رخ می کشد . فناوری های دیجیتالی نوید تحول در صنعت مالی را به سه شیوه بنیادی می دهد.اول، گسترش دسترسی و اخذ خدمات مالی توسط راه حلهای مالی دیجیتالی به مشتریان . دوم، فناوری های دیجیتالی باعث کاهش هزینه های ارائه خدمات مالی به میزان 80% تا 90% شده و لذا ارائه خدمات به قشر وسیعی از مصرف کنندگان ضعیف، سود آور خواهد بود. سوم، فناوری های دیجیتالی مدل های جدید کسب و کار را فعال می کند، گسترش و تنوع خدمات به مشتریان و ایجاد جریان های درآمدی جدید برای ارائه کنندگان خدمات مالی از پیامدهای ظهور مدلهای کسب وکار دیجیتالی می باشد. با بروز این تحول به شیوه های مذکور، اکوسیستم مالی سنتی به اکوسیستم جدیدی که آنرا اکوسیستم مالی دیجیتال می نامییم ، تغییر شکل می دهد. اکوسیستم مالی مجموعه ای بازیگران مانند ارائه دهندگان خدمات مالی (Banks and payment service providers) و رقبای نوظهور (Fintech players) ، خرده فروشان، کسب و کارها، مصرف کنندگان، سازمان های دولتی مانند بانک مرکزی و ارتباطات بین آنها در قالب رقابت و یا همکاری در ارائه محصولات و خدمات مالی را شامل می شود. اکوسیستم مالی سنتی با ظهور بازیگران جدید مانند اپراتورهای تلفن همراه ، شرکتهای فین تک و فناوری های دیجیتالی و شبکه دیجیتالی پرداخت تغییر شکل داده و اکوسیستم جدید ی را به عنوان اکوسیستم مالی دیجیتالی پدید می آورد. رمز بقا و برتری صنایع مالی و بازیگران این عرصه در اکوسیستم جدید ، تغییر و تحول صنایع مالی همگام و همسو با اکوسیستم مالی دیجیتالی می باشد. در این میان پدیده هایی چون امور مالی دیجیتال، بانکداری دیجیتالی ظهور نموده است. امور مالی دیجیتال (Digital Finance) به کلیه خدمات ومحصولات مالی که برروی زیر ساختهای دیجیتالی مانند موبایل و اینترنت که بدون استفاده از پول نقد و شعب بانک به مشتریان ارائه می گردد، اطلاق می شود. این محدوده شامل کلیه انواع خدمات مالی مانند پرداخت، سپرده گذاری، امور اعتباری، بیمه و سایر محصولات مالی برای کلیه انواع کاربران مانند مصرف کنندگان با هر سطح درآمدی، کسب وکارها با هر ابعادی (کوچک ، متوسط و بزرگ) و هویت های دولتی در هرسطحی وکلیه ارائه دهندگان خدمات مالی مانند بانکها، موسسات خدمات پرداخت، سایر موسسات مالی، اپراتورهای مخابراتی، شرکتهای فناوری مالی (Fintech)، خرده فروشان و سایر کسب و کارها می باشد. فناوری دیجیتالی به عنوان عاملی مهم در شکل گیری و اثرگذاری در این اکوسیستم بوده از این رو 10 عامل رقابتی تاثیر گذار در چند سال آینده برای این اکوسیستم عبارتند از :
 • فین تکها پیشران مدلهای جدید کسب و کار خواهند بود.
 • اقتصاد اشتراکی در جای جای اکو سیستم مالی جدید ظهورخواهد کرد.
 • بلاکچین همه چیز را تکان خواهد داد
 • دیجیتال مسیر اصلی می باشد
 • هوش مشتری مهمترین پیش بینی کننده رشد درآمدو سود آوری خواهد بود
 • پیشرفت در روبوتیک و هوش مصنوعی موجی از تولید داخل و محلی سازی را ایجاد می نماید.
 • ابر عمومی عمده ترین زیرساخت خواهد بود.
 • موسسات مالی با ریسکهای بالای امنیت سایبری مواجه خواهند شد.
 • آسیا به عنوان مرکز نوآوریهای فناوری- محور ظهور خواهد کرد.
 • رگولاتورها بیش از اندازه به فناوری تمایل پیدا خواهند کرد.


پلتفرم پرداخت دیجیتالی قلب این اکو سیستم بوده و مدل بانکداری و اکوسیستم بانکداری در حوزه هایی مانند بانکداری خرد، بانکداری شرکتی، بانکداری اختصاصی و مدیریت سرمایه تغییر خواهد نمود. دراین میان 10 روند اصلی که اکوسیستم بانکداری تحت تاثیر قرارخواهد داد و باعث ظهور بانکداری دیجیتالی میشود عبارتند از :
 • موسسات فین تک به عنوان شرکا نه به عنوان رقبا با بانکها همکاری خواهند نمود .
 • بانکها با بکار گیری Open API’s برای مدرنسازی داراییهای دیجیتالی و دیتا خود بهره خواهند برد
 • بانکها با تغییر جهت مدل کسب وکاری خود بصورت زیرساختی برای فین تکها خواهند بود.
 • بانکها سرمایه گذاری گسترده ای در حوزه امنیت سایبری برای کاهش تهدیدات سایبری خواهند کرد .
 • بانکها برای ایجاد چابکی و انعطاف پذیری ، به طور فزاینده ای خود را با خدمات ابر عمومی تطبیق می دهند
 • بانکها در حال آزمون خدمات واقعیت افزوده برای افزایش تجارب مشتریان هستند
 • بانکها با همکاری یکدیگر در حال فهم و شناسایی موردهای کاربرد فناوری دفاتر کل توزیع شده هستند
 • بانکها با هدف افزایش کارایی و بهره وری خود از طریق سرمایه گذاری در اتوماسیون رباتیک فرایندها می باشند.
 • بانکها با بکارگیری ابزارهای احراز هویت بیومتریک بدنبال مبارزه با سرقت هویت و کلاه برداری هستند.

ماهنامه بانکداری الترونیک

اکوسیستم مالی و بانکداری دیجیتال