توانمندسازی دانشجویان و علاقه مندان به ارزش آفرینی جهت توسعه زیست بوم کارآفرینی کشور
آدرس دبیرخانه : خیابان امیر آباد شمالی بالاتر از فاطمی خیابان هیئت نبش گرد آفرید پارک علم و فناوری مدرس

مشاهده رویداد ها
https://evand.com/organizations/karafarini