آواتک یک شتابدهنده استارتاپ (کسب و کارهای نوپا) است. طی برنامه ۴ ماهه شتابدهی، تیم های کارآفرین نوپا از سرمایه نقدی اولیه، فضای کاری خلاق، آموزش های تخصصی و مربیان خبره بهره می برند. آواتک در ازای ارائه این خدمات با دریافت سهام اندکی از استارتاپ در موفقیت و شکست آن سهیم می شود. در انتهای هر دوره، استارتاپ ها طی یک رویداد بزرگ، دستاوردهای خود را به سرمایه گذاران عرضه می نمایند تا سرمایه لازم را برای مرحله رشد بدست بیاورند. آواتک همچنین بطور فصلی دوره های ۲ ماهه رایگان آواکمپ را برای تیم های کارآفرین برگزار می کند تا از نزدیک با فرایند آواتک آشنا شوند.

مشاهده رویداد ها https://evand.com/organizations/avatech