رویداد "بوت کمپ نوین تک"، یک رویداد آموزشی و تجربی هست که اساسی ترین مفاهیم کسب و کار را در حوزه های فینتک، اینترنت اشیا و تجارت الکترونیک در قالب سخنرانی و کارگاه های آموزشی در اختیار شرکت کنندگان قرار می دهد.


درروز اول این رویداد ساسان معدل، مدیرعامل شرکت پرداخت نوین آرین، محمدرضا محمودیان، عضو هیئت‌مدیره پرداخت نوین آرین و محمد گرکانی‌نژاد، مدیر سابق مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از این رویداد بازدید داشتند و با تیم‌های حاضر گفتگو کردند. این رویداد با یک کارگاه آموزشی در حوزه تیم سازی آغاز شد. ارائه این کارگاه با امیر مداری، روانشناس کسب و کار شتاب دهنده نوین تک بود. که مفاهیم اولیه و اصولی حوزه روان شناسی و کسب و کار را برای شرکت کنندگان در این رویداد تشریح کرد. در ادامه محمدرضا قبادی، مدیر اجرایی شتاب دهنده نوین تک، مطالبی را در خصوص "مطالعه مشتری" به حاضرین ارائه داد.سعید روشنی، مدیر برنامه ریزی شتاب دهنده نوین تک، از دیگر سخنرانان این رویداد بود که مطالبی را در حوزه "طراحی کسب و کار" برای شرکت کنندگان این رویداد ارائه کرد.
در این رویداد، تیم های شرکت کننده می توانند از خدمات مشاوره منتورهای حاضر استفاده کنند. در روز دوم این رویداد که از صبح جمعه آغاز شد تیم ها پس از ارائه بهار مازندرانی، در مورد کمترین محصول پذیرفتنی اقدام به ساختن mvp محصول خود کردند. در ادامه روز دوم رویداد «نوین تک بوت کمپ»، تیم های حاضر در رویداد نسبت به طراحی "نقشه راه مشتری و تجربه کاربری" برای ایده های استارتاپی خود اقدام کردند. این رویداد در دو روز پنجشنبه و جمعه، ۲۶ و ۲۷ مردادماه نیز ادامه خواهد یافت و تیم ها برای برنده شدن و راه یافتن به دوره نهایی شتاب دهی باید از چالش هایی همچون: حداقل محصول پذیرفتنی (mvp)، طراحی کسب و کار (Business Design) و اعتبارسنجی مشتریان (costumer validation)بگذرند. دو تیم اول این رویداد بدون هیچ فرآیندی وارد شتاب دهنده نوین تک می شوند و تیم اول مبلغ 10 میلیون ریال جایزه دریافت می کنند.در اولین هفته از رویداد بوت کمپ نوین تک چه گذشت؟