در آخرین آپدیت اپلیکیشن حسابدری شخصی نیوُ، امکان اتصال به بانک‌های تجارت، آینده، انصار و پست بانک به این برنامه اضافه شده است.


به گزارش روابط عمومی نیوُ، در آخرین آپدیت اپلیکیشن حسابدری شخصی نیوُ، امکان اتصال به بانکهای تجارت، آینده، انصار و پست بانک به این برنامه اضافه شده است. این امر اتصال باعث سهولت در بخش مدیریت مالی شخصی برای کاربران این بانک‌ها و همچنین کاربران نیوُ خواهد بود.
همچنین اپلیکیشن حسابداری شخصی نیوُ به زودی امکان اتصال به بانک‌های دیگر را برای کاربران خود ارائه خواهد کرد. علاقه‌مندان به دانلود و استفاده از این برنامه می‌توانند به سایت نیوُ به آدرس nivo.ir مراجعه کنند.

اتصال بانک های جدید به اپلیکیشن حسابداری شخصی نیوُ