ماندانا بیات، کارشناس ارشد صنعت بیمه
در دنیای حاضر با توجه به استفاده از تکنولوژی و فناوری جهت سهولت عملکرد افراد در تمام لحظات زندگی، این خود گویای یک پارادایم جدید در رویکرد صنایع و کسب و کارها می باشد، لازم است که تمامی صنایع این مهم را مدنظر بگیرند. دسترسی افراد به اینترنت موبایل، همه باعث رشد تمایل به خرید اینترنتی شده است. در این راستا در حوزه بانکداری نیز سالهاست که تلاشهای زیادی انجام پذیرفته است ورقابت زیادی در این حوزه صورت گرفته است. در حوزه بیمه به دلیل ماهیت خدمات بیمه شک و تردید برای ورود به این حوزه در شرکت های بیمه وجود دارد . خدمات بیمه ای غیر قابل لمس است. چون در لحظات بد تداعی می شود ناخوشایند و به همین دلیل خسته کننده است. اگر بیمه گذار از خدمات بیمه سالهای سال استفاده نکرده باشد (خسارت نداشته باشد) ارزش آشکاری ندارد. با توجه به موارد یاد شده در ماهیت خدمات بیمه این مهم خود می تواند باعث کاهش رشد بازار بیمه بطور عادی باشد. این موضوع را شرکت های بیمه به خوبی می دانند. حال با تغییر پارادایم در نگرش و استفاده عموم مردم از اینترنت و دسترسی بیشتر اقشار به موبایل شاید به جای ترس از این تغییر، زمان مناسبی است که شرکت های بیمه بیشترین استفاده را جهت بهتر کردن نگرش مردم نسبت به خدمات بیمه ببرند چرا که خدمات بیمه ایی که در غالب محصول ده ها سال پیش طراحی شده است با تغییر سبک زندگی عموم مردم از سبک زندگی سنتی به دیجیتال و دسترسی بیشتر افراد به موبایل، دسترسی به ابزارها و شبکه های اجتماعی، به راحتی می توانند بیشتر امور خود را تنها با همین ابزارها و تنها یک کلیک انجام دهند. فرصتی است تا با تغییر خدمات بیمه ایی از یک محصول خسته کننده به یک شیوه زندگی و تاکید می گردد یک شیوه زندگی، وضعیت را تغییر دهند و مهم تر از همه در رشد بازار خدمات بیمه تاثیرگذار باشند . پس اینجاست که نقش کلیدی متعلق به فناوری های جدید صنعت بیمه می باشد که به آن InsurTech می گویند. یکی از مواردی که در زمینه استفاده از تکنولوژی در بیمه بررسی شده است و مورد استفاده قرار گرفته، بررسی رفتار افراد، شرایط زندگی، پرریسک و کم ریسک بودن و در نهایت استفاده از تصمیمات مناسب برای ارائه بیمه نامه با تخفیفات و پاداش های مناسب است. بحث بیمه، بر مبنای استفاده( Usage-based insurance (UBI گویای همین است ، برای توضیح بهتر آن در نظر بگیریم که با کمک فناوری های مخابراتی با جمع آوری داده هایی از الگوی رانندگی افراد ، تجزیه و تحلیل رفتار راننده ، به بررسی عمیق تر و درست تر سبک ، عادات و ترجیحات راننده در حین رانندگی به دست آید. این با تفکر قبلی و سنتی که نهایتا سعی در تمایز رانندگانی که امن رانندگی می کنند و تنها به وسیله سیستم تخفیف عدم خسارت ، پاداش می دهد متفاوت است. در این شرایط، رانندگی فرد راننده بررسی می شود. راننده چگونه رانندگی می کند؟ در نظر بگیریم که بیمه اتومبیل در چنین شرایطی بر اساس مسافت طی شده ، زمان، رفتار راننده، وسیله نقلیه مورد استفاده ، مکان استفاده ، تعیین گردد. این نگرش بیمه ایی که بر مبنای استفاده طراحی می شود( Usage-based insurance (UBI در نقاطی از دنیا مانند آمریکا از سال 2010 با بیمه بیش از 100 میلیون خودرو و با استفاده از تکنولوژی از راه آمار مخابرات ، بیمه گردیده اند . انتظار می رود که این آمار با روند رو به رشد خود تا سال 2020 به تولید مبلغ حق بیمه ایی حدود 60 میلیون دلار در آن منطقه برسد ، اینجاست که UBI تبدیل به یک ضرورت می گردد. گرچه ایالت متحده پیشگام فناوری UBIاست ولی در حال حاضر اروپا مهمترین بازار آن است . در سال 2015 آمار نشان می دهد که تعداد خودرو های بیمه شده در زمینه تله ماتریکس 4.4 میلیون خودرو رسید که روند آن در مقایسه با سال 2013 رشدی برابر 2.3 میلیون نشان می دهد کشورهای ایتالیا ، انگیلیس ، اسپانیا ، فرانسه از بازارهای برتر استفاده از این تکنولوژی هستند . بازار آسیا و اقیانوس آرام در این خصوص در حال رشد است به نظر می رسد آسیای جنوب شرقی تا سال 2020 به یک بازار کلیدی استفاده از تکنولوژی مخابراتی در منطقه تبدیل شود. امروز با تحلیل این آمار به نظر می رسد که تنها آغازی بر این روند باشد و با اضافه شدن ده ها هزار راننده در استفاده از UBI کارشناسان تخمین زده اند که در عرض 5 سال آینده به سرعت شاهد رشد آن باشیم و تا سال 2022 به 3 میلیون کاربر خواهد رسید. تجزیه و تحلیل رانندگی با توصیه های متخصصین خبره در افزایش سطح ایمنی و به طبع آن کاهش هزینه های تجدید ساختار از کمترین و بهترین گزینه های استفاده از تکنولوژی در صنعت بیمه می باشد ، امید است که در کشور ما به همت شرکت های بیمه در حوزه INSURtech در سال های پیش رو شاهد تحولات موثری در این زمینه باشیم . در همین راستا و استفاده از تکنولوژی برای هر چه جذاب نمودن خدمات بیمه ، فرصت های بیشتری برای بیمه گران وجود دارد که محصول خود را سرگرم کننده برای مشتری طراحی کنند و از طرفی سهولت استفاده ایجاد گردد .فناوری چگونه صنعت بیمه را متحول می کند