سازمان عفو بین الملل هر ساله در ماه دسامبر، برنامه ای به نام ماراتن نوشتن برگزار می کند. این سازمان مردم را دعوت می کند که در 8 دسامبر برای کسانی که در جهان حقوق انسانها را پایمال می کنند، نامه بنویسند و به نقض حقوق بشر اعتراض کنند. این دعوت بسیار مورد توجه قرار گرفته و هر سال نسبت به گذشته، پرشکوه تر برگزار می شود. این نامه ها می تواند به شکل توییت، پست فیس بوک، عکس و کارت پستال باشد. در سال 2012، سازمان عفو بین الملل تصمیم گرفت با طراحی یک کمپین، آن گروه از مردم که این دعوت را نادیده می گیرند، جذب کند. آنها به دنبال این اهداف بودند: 1) افزایش آگاهی از این رویداد 2) افزایش 15 درصدی تعداد نامه های فرستاده شده نسبت به سال گذشته 3) افزایش آگاهی عمومی درباره نقض حقوق بشر، با استفاده از یک تصویر بصری قوی و تاثیرگذار. سازمان عفو بین الملل به این منظور کمپینی بسیار خلاقانه ای طراحی کرد. این سازمان چند تصویر که در آنها یک شخص نظامی در حال سرکوب غیر نظامیان است را بر روی مداد طراحی کرد، این تصاویر به شکلی بود که وقتی مداد تیز می شد، تصویر شخص نظامی تراشیده می شد. این اتفاق به شکل نمادین نشان می داد که نوشتن می تواند به شکنجه و سرکوب پایان دهد. این یعنی که هرچه افراد بیشتری به این دعوت جواب مثبت بدهند و بیشتر بنویسند، به ریشه کن کردن بی عدالتی کمک بیشتری می کنند. شعار این کمپین بسیار زیبا بود:
مداد خود را تیز کنید!

این تیز کردن هم به معنای تیز کردن سلاح برای مبارزه است و هم به معنای آماده شدن برای نوشتن نامه و هم به مردم می گوید که مداد را بتراشید و به بی عدالتی که بر روی مداد در جریان است، پایان دهید. در نتیجه این کمپین خلاقانه، حضور مردم برای نامه نوشتن 10 درصد و تعداد نامه ها 60 درصد رشد داشت. جال است بدانید که در حال حاضر تعداد این نامه ها از مرز چهار میلیون و ششصد هزار گذشته است.