اساس #مارکتینگ_معکوس بر پایه جستجوی مشتری به دنبال کسب و کار است. تشویق مشتری را می توان از طریق تبلیغات انجام داد. مارکتینگ معکوس در تقابل با دیدگاه مارکتینگ سنتی بوده که در آن تمرکز بر پیدا کردن مشتری هدف و قانع کردن اوست. شرکت Dove در سال 2004 به جای تبلیغ برای محصول خود کمپین تبلیغاتی به نام Dove Campaign For Real Beauty راه اندازی نمود که در آن به جای تاکید بر محصولات خود بر زیبایی زنان متمرکز شده بود. این کمپین توانست میزان فروش داو را تا ۱ میلیارد دلار افزایش دهد.