آدرس:تهران-رسالت-خ فرجام-خ شهید حسینعلی-پلاک 9-مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علم و صنعت

شماره ثبت:27775

شماره تماس:02177493948

ایمیل:info@poramoozi.com

مجوزهای فعالیت: تصدی رسانه برخط تلفن هوشمند,نشر دیجیتال مبتنی بر حامل

نام مدیر عامل: کیوان نظری عدلی