آدرس:تهران- انقلاب- خیابان جمالزاده جنوبی خیابان مهدی زاده پلاک 27 واحد 12 .

شماره ثبت:26884

شماره تماس:02166567020-66565949

ایمیل:vista_ir@yahoo.com

مجوزهای فعالیت: نشر دیجیتال مبتنی بر حامل

نام مدیر عامل: کبری رضایی کوچکسرایی