به ادغام شرکت‌ها در مراحل مختلف تولید یا توزیع در همان صنعت، ادغام عمودی گفته می‌شود.
زمانی که یک شرکت، مواد اولیه و ورودی موردنیاز برای تولید را خودش تأمین کند، ادغام رو به عقب و زمانی که شرکتی زنجیره توزیع خود را به دست بگیرد ادغام روبه‌جلو انجام داده است. به‌عنوان‌مثال، یک شرکت نفت که به‌صورت عمودی یکپارچه است ممکن است فعالیت‌های مربوط به میدان‌های نفتی، پالایشگاه‌ها، حمل‌ونقل تا پر کردن ایستگاه‌های گاز یا بنزین را هم خودش انجام دهد.