احتمال اینکه مشتریان قبلی یک شرکت خاص، همچنان از محصولات آن خرید کنند.
با توجه کردن به بازاریابی و خدمات مشتریان فعلی، می‌توان وفاداری آن‌ها را به محصولات و خدمات شرکت افزایش داد.
برخی شرکت‌ها نیز با دادن پاداش و جایزه به مشتریان خود، وفاداری آن‌ها را برای خرید مجدد محصولات افزایش می‌دهند.